Prosjektbeskrivelse

Tomter for fritidsboliger i Torvikbukt på Nordmøre. Oppdragsgiver: Kvalvaaghytter. Lansert 2013.