Slik påvirker du andre

Noen du må overbevise? Vet du hvordan du mest effektivt påvirker andre?

Enten det handler om en kunde, banken, dine ansatte eller myndighetene – så ta deg alltid tid til en analyse først.

Ta frem penn og papir, og gjør en enkel skrivebordsanalyse:

  • Hva vet du om vedkommende?
  • Er personen en firkantet regelrytter, eller en karrierejeger?
  • Hva føles viktig for den du møter?
  • Hvordan liker vedkommende å bli oppfattet?
  • Hva er personen ute etter?
  • Hva kan du tilby for å lage en vinn-vinn-situasjon?
  • Hvordan kan du dokumentere det du hevder? Er budskapet overbevisende?
  • Kan det du hevder forklares visuelt?
Visepresident Francis J. Underwood er en mester i påvirkning. Han vet utmerket godt hvordan han mest effektivt skal få omgivelsene til å samarbeide. I motsetning til de aller fleste av oss, har han ingen skrupler med utnytte folks svakheter og personlige motiver.

Visepresident Francis J. Underwood er en mester i påvirkning. Han vet alltid hvordan han skal få omgivelsene til å samarbeide. I motsetning til de aller fleste av oss, har han ingen skrupler med utnytte folks svakheter og personlige motiver.

Først når du har en klar oppfatning av hva «motpartens» motiv kan tenkes å være, er du klar for å gå videre i kommunikasjonsprosessen. Til gjengjeld blir nå resten av forberedelsene mye enklere.

Når du vet hva som er viktigst for den andre parten, vil de neste stegene i prosessen på mange måter gi seg selv.

Forklaringen er denne: Du bruker svarene fra analysen som rettesnor når du velger argumenter, leter etter dokumentasjon og avgjør hvilke følelser du skal spille på.

Kort sagt: Finn ut hvordan resultatet du ønsker deg, også fremstår som det beste resultat for den du ønsker å påvirke.

Er poengene dine relevante for den du ønsker å påvirke? Tar du utgangspunkt i vedkommendes situasjonen, eller er du mest opptatt av å snakke om deg selv og dine egne behov?

Still deg følgende spørsmål: Hva skal til for å overbevise banksjefen? Hvilke innvendinger kan han tenkes å ha? Hva kan en eventuell skepsis komme av? Hvordan kan jeg dokumentere at påstandene mine er korrekte?

Når du har funnet disse svarene – og i tillegg er i stand til å dokumentere det du har tenkt å påstå – så er du klar til å presentere budskapet ditt.

Sjansen for at du kommer til å lykkes, øker i takt med din egen forståelse for motpartens ønsker og interesser. Husk, vi er alle oss selv nærmest!