Unngå irriterende tilleggsfakturaer

Med faste prosjektpriser oppnår du god kontroll over markedskostnadene dine.

Devoto kan tilby avtaler som sikrer at du får det produktet du ønsker deg – til nøyaktig den prisen som er avtalt på forhånd.

Ved å bli enige om  et klart definert innhold, med oppgavebeskrivelser og rutiner, sørger vi for å lage avtaler som oppleves som ryddige og forutsigbare. Det er begge parter tjent med.

Og vi kan med hånden på hjertet love følgende: Devoto kommer uansett til å strekke seg langt for at prosjektet skal bli vellykket.

avtaltpris