Markedsføring av næringseiendommer

Næringsdrivende som vurderer å leie eller kjøpe nye lokaler, må ta stilling til en rekke forhold.

For det første må de finne ut om lokalene passer virksomheten: Er det god arealutnyttelse? Vil de fysiske løsningene gi mer effektiv drift?  Passer omgivelsene til virksomheten?

I tillegg ønsker de selvsagt å vurdere de ytre rammene: Kundegrunnlag. Trafikktall og prognoser. Adkomst og parkering. Transport og infrastruktur. Offentlige planer. Synergier fra annen næringsvirksomhet i området.

Alt dette er informasjon som du selv har kontroll over eller tilgang til. Jo bedre du dokumenterer og bearbeider opplysningene, desto mer overbevisende vil prosjektet fremstå.

Neste skritt er å gi salgsargumentene en innpakning som passer til målgruppen. Uavhengig av om du velger et prospekt, rene annonser, websider eller direkte korrespondanse, så må informasjonen både vekke interesse og føles relevant.

Gjør derfor komplisert informasjon oversiktlig og lett tilgjengelig. Bilder, illustrasjoner, grafer og tabeller kan være til stor hjelp. Del informasjonen opp i naturlige biter, og presenter den i en logisk rekkefølge.

Det er naturlig å tenke at et næringsprospekt ikke behøver å være like glossy og veldesignet som et boligprospekt (man retter seg jo tross alt mot seriøse forretningsdrivende..). Men hvorfor utelukke virkemidlene som fungerer effektivt i alle andre sammenhenger?

Menneskehjernen foretrekker bilder (menn faktisk i enda større grad enn kvinner), og ved å synliggjøre de aktuelle bruksmulighetene, gjør du det enklere for potensielle leietagere å få en forestilling av hvordan lokalene kan utnyttes.

Derfor bør også markedsføring av næringslokaler være visuelt god.

Hvis alt går etter planen, vil du etter hvert oppnå kontakt med konkrete interessenter. I dette øyeblikket går «markedsføringen» over til «kommunikasjon». Fra nå handler det om å vite mest mulig om interessenten – om å forstå virksomhetens spesielle behov og utfordringer.

Tenk gjenom hvilke spørsmål og innvendinger du må regne med å møte, forbered gode argumenter og forslag til løsninger .

Dette er  med andre ord tidspunktet for å sette sammen et «manus» og en effektiv presentasjon.

Devoto kan hjelpe med

  • Prospekter (papir og digitalt)
  • Magasiner/brosjyrer
  • Målrettede kundebrev
  • Web-presentasjoner
  • 3D-illustrasjoner
  • Bistand til omtale i fag- og bransjeblader, aviser etc
  • Skreddersydde kundepresentasjoner (Powerpoint / Keynote)
  • Annonser
  • Tomteskilter
  • Videoer