Gjør tomtene attraktive

For en tomtekjøper kan det være vanskelig å få et godt inntrykk av potensialet for eiendommen.  Tomtesalg stiller derfor ekstra store krav til deg som utvikler og selger.

Oversiktlige bilder, grafikk og 3D-illustrasjoner gjør det enklere å vise frem

 • hvilke tomter som er ledige
 • prisinformasjon
 • areal
 • beliggenhet og høydeinformasjon
 • byggebestemmelser
 • sol- og utsiktsforhold

lightbox title

Devoto kan hjelpe med

 • 3D-illustrasjoner
 • Tomtevisningsmodell for web
 • Prospekter (papir og digitalt)
 • Magasiner/brosjyrer
 • Web-presentasjoner
 • Innsalg av artikler/omtale i fag- og bransjeblader, aviser etc
 • Skreddersydde kundepresentasjoner (Powerpoint / Keynote)
 • Annonser
 • Tomteskilter
 • Videoer